Radni listovi iz oblasti formiranja početnih matematičkih pojmova su namenjeni deci predškolskog uzrasta (5,5-6,5 godina) kao deo pripreme za polazak u školu. Sadrže zadatke iz više celina: orijentacija u prostoru, geometrijski oblici, skupovi, pojam broja, mere i merenje… koji podstiču razvoj opažanja, logičkog mišljenja, uočavanja, uzročno-posledičnih odnosa i zaključivanja.

Da bi dete što bolje shvatilo šta se u zadatku traži, potrebna je pomoć starijih, da pročitaju i objasne zadatak i navedu dete da samostalno dođe do rešenja – sa razumevanjem.

Pri radu je važno pratiti redosled kojim su postavljeni sadržaji i zadaci jer oni postepeno uvode dete u složenije pojmove i pomažu mu da razvije moć opažanja i zaključivanja, kao osnovu za dalji rad i usvajanje težih zadataka i pojmova.

Izuzetno lepe ilustracije i jako zanimljivi zadaci podstaći će decu na rad, a samim tim na dobro usvajanje početnih matematičkih pojmova.