Naša izdavačka kuća je osnovana 1997 godine, kada je stvoren časopis za decu predškolskog uzrasta – „Malac Radoznalac“. Časopis je odlično prihvaćen kod dece, njihovih roditelja i vaspitača. Vremenom je sebi nalazio put do svojih čitalaca i tako povećavao tiraž. Zbog odličnog prihvatanja časopisa stvorena su i nova izdanja za:

  • pripremu za polazak u školu
  • razvoj kreativnosti
  • razvoj mašte
  • rozonodu

Tako je zadovoljena potreba za onim što dete predškolskog uzrasta treba da savlada pre nego što pođe u školu, kako bi moglo nesmetano da prima nova saznanja i veštine.

Vlasnik izdavačke kuće je i autor svih izdanja – Milica Suzić, diplomirani defektolog-logoped i vaspitač sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom. Naravno, to je od velikog značaja za izbor tema, način prezentacije, formiranje zadataka sa određenim ciljem za sva izdanja koja su nastala, a i za časopis koji izlazi iz meseca u mesec, pruža nove teme, zanimljivosti, nove zadatke…