Radni list „MALAC U SVETU REČI I SLOVA“ namenjen je deci starijeg predškolskog uzrasta, kao aktivna priprema za polazak dece u školu. Sadrži:

  • priče
  • stihove
  • brzalice
  • razbrajalice
  • poslovice
  • govorne igre
  • vežbe za razvoj grafomotorike i sitne muskulature šake

Sadržaji su birani tako kako bi kod dece bogatili rečnik, razvijali govorno stvaralaštvo, razvijali rečenicu, kreativnost, pamćenje, preciznost, oslobađanje ruke od početničkog grča, priprema deteta za pisanje, vizuelno upoznavanje sa slovima…

Igrajući govorne igre, deca treba da se zabave, a da ne osete pritom da vežbaju izgovor, razvoj rečenice, opažanje, pamćenje i dr. Neobične kombinacije glasova koje su prisutne u brzalicama i razbrajalicama doprinose razvoju govornog aparata, artikulacije i diskriminacije glasova.

Vežbajući, dete neće osetiti odbojnost prema radu, radeći postupno neće gubiti interesovanje upravo zbog toga što su pomešane vežbe sa igrama i zanimljivim sadržajima i zadacima koje deca vole da rade.