Радни листови из области упознавања околине су намењени деци предшколског узраста (5,5-6,5 година) као део припреме за полазак у школу. Обухватају садржаје који су предвиђени планом и програмом МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ за област упознавања околине. То су садржаји о:

 • детету
 • човеку
 • породици
 • живој и неживој природи
 • понашању
 • чулима
 • грађи човека
 • осећањима
 • природним појавама
 • васиони

Кроз радни лист около-наоколо деца добијају разне информације изводећи експерименте и решавајући задатке (добијају могућност да сами дођу до неких одговора кроз искуство). У оквиру сваке теме кроз питања и задатке урађена је систематизација те области. Задаци су осмишљени тако да за њихово решавање дете комбинује искуство и оно што је научило из радног листа.

Детету је потребна помоћ одраслих који ће их водити кроз овај радни лист. Они могу да допуне или прошире теме и одговоре деци на питања у вези са облашћу коју раде.

Овај радни лист садржи више облика текстова:

 • текстове за усвајање нових знања
 • занимљивости које су едукативне и интересантне
 • експерименте које деца изводе сама, уз помоћ одраслих или само посматрају одрасле како их изводе
 • креативне рубрике
 • задатке за систематизацију знања