Радни листови из области формирања почетних математичких појмова су намењени деци предшколског узраста (5,5-6,5 година) као део припреме за полазак у школу. Садрже задатке из више целина: оријентација у простору, геометријски облици, скупови, појам броја, мере и мерење… који подстичу развој опажања, логичког мишљења, уочавања, узрочно-последичних односа и закључивања.

Да би дете што боље схватило шта се у задатку тражи, потребна је помоћ старијих, да прочитају и објасне задатак и наведу дете да самостално дође до решења – са разумевањем.

При раду је важно пратити редослед којим су постављени садржаји и задаци јер они постепено уводе дете у сложеније појмове и помажу му да развије моћ опажања и закључивања, као основу за даљи рад и усвајање тежих задатака и појмова.

Изузетно лепе илустрације и јако занимљиви задаци подстаћи ће децу на рад, а самим тим на добро усвајање почетних математичких појмова.