Наша издавачка кућа је основана 1997 године, када је створен часопис за децу предшколског узраста – „Малац Радозналац“. Часопис је одлично прихваћен код деце, њихових родитеља и васпитача. Временом је себи налазио пут до својих читалаца и тако повећавао тираж. Због одличног прихватања часописа створена су и нова издања за:

  • припрему за полазак у школу
  • развој креативности
  • развој маште
  • розоноду

Тако је задовољена потреба за оним што дете предшколског узраста треба да савлада пре него што пође у школу, како би могло несметано да прима нова сазнања и вештине.

Власник издавачке куће је и аутор свих издања – Милица Сузић, дипломирани дефектолог-логопед и васпитач са дугогодишњим искуством у раду са децом. Наравно, то је од великог значаја за избор тема, начин презентације, формирање задатака са одређеним циљем за сва издања која су настала, а и за часопис који излази из месеца у месец, пружа нове теме, занимљивости, нове задатке…