Радни лист „МАЛАЦ У СВЕТУ РЕЧИ И СЛОВА“ намењен је деци старијег предшколског узраста, као активна припрема за полазак деце у школу. Садржи:

  • приче
  • стихове
  • брзалице
  • разбрајалице
  • пословице
  • говорне игре
  • вежбе за развој графомоторике и ситне мускулатуре шаке

Сaдржаји су бирани тако како би код деце богатили речник, развијали говорно стваралаштво, развијали реченицу, креативност, памћење, прецизност, ослобађање руке од почетничког грча, припрема детета за писање, визуелно упознавање са словима…

Играјући говорне игре, деца треба да се забаве, а да не осете притом да вежбају изговор, развој реченице, опажање, памћење и др. Необичне комбинације гласова које су присутне у брзалицама и разбрајалицама доприносе развоју говорног апарата, артикулације и дискриминације гласова.

Вежбајући, дете неће осетити одбојност према раду, радећи поступно неће губити интересовање управо због тога што су помешане вежбе са играма и занимљивим садржајима и задацима које деца воле да раде.