Квиз 3 је трећа збирка занимљивих питања за децу предшколског узраста. У складу са дечијим интересовањима, ово издање је обогаћено новим рубрикама, илустрацијама у боји и новим начином постављања питања у облику стихова.

Питања су из разних области, а неке од области су: биљке, животиње, људи, годишња доба, приче, празници, математичка питања, екологија, спорт и слично. Сва питања су прилагођена деци предшколског узраста и прате њихова интересовања.

Питања из ове збирке се могу користити као увод у разне активности деце, а могу бити и такмичарског карактера.