Вежбалица 2 је радни лист намењен деци предшколског узраста. Укључује се у активну припрему детета за полазак у школу. Вежбањем дете развија ситну мускулатуру руке и шаке, постиже бољу координацију око-рука и стиче бољу вештину држања оловке. Смањује се почетнички грч при писању и притисак на папир.

Ово издање чине четири целине:

  • Бојење ограничених површина (у почетку већих, а касније комплекснијих цртежа)
  • Вежбање писања разних врста линија (правих, косих, кружних…). Свака страна представља тематску целину што детету задатак чини занимљивијим.
  • Задаци који укључују спретност, координацију покрета ока и руке, прецизност, запажање и креативност
  • Препознавање и писање слова – ова група задатака је намењена оној деци која могу и желе више. Они могу да вежбају препознавање и писање слова.

Након сваке целине налазе се задаци за систематизацију стеченог знања. Ови задаци су осмишљени тако да деци буду занимљиви, а уједно и корисни јер ће решавајући их увежбати оно што је рађено на претходним страницама…